bl-6888-masterchefs HR

Het schaderegelingstraject

Laten we bij het begin beginnen. Het schaderegelingstraject start met de erkenning van de wederpartij dat ze aansprakelijk is voor de gevolgen van de ongelukkige gebeurtenis die je is overkomen. Hierdoor weten we zeker dat de schade, voor zover deze redelijk is, wordt vergoed.

Vervolgens stellen we samen met jou een overzicht op van de geleden schade. Dit leggen we voor aan de aansprakelijke partij, met de vraag om deze schade te vergoeden. Ook zorgen we voor een medische onderbouwing. Zodoende geven we proactief antwoord op vragen van de wederpartij, zoals:

  • Waaruit bestaat het letsel?
  • Welke medische behandeling heeft er plaatsgevonden?
  • Wat is de prognose voor het herstel?

Zowel het vragen van een voorschot op de totale schadevergoeding als de medische onderbouwing, zijn terugkerende handelingen in het dossier.

We ronden het dossier pas af als je hersteld bent, of als er geen verbetering meer wordt verwacht. Heb je hier al eerder behoefte aan? Dan kan dat ook. We zullen je in zo’n situatie uitgebreid informeren over de voor- en nadelen van dit besluit.

Als je de schadevergoeding daadwerkelijk hebt ontvangen, sluiten we de zaak officieel.

Meld jouw letselschade