Klachtenregeling

Blink Letselschade heeft een aantal kernwaarden hoog in het vaandel. Zo spannen wij ons in voor het best haalbare resultaat in uw zaak, communiceren wij op een duidelijke manier en binnen een redelijke termijn en houden wij uw belang in het oog. Het kan natuurlijk voorkomen dat u ondanks deze kernwaarden niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Wanneer u overweegt om een klacht in te dienen, adviseren wij u altijd eerst contact te zoeken met de behandelaar die uw dossier behandelt. Een telefonisch gesprek werkt vaak verhelderend voor beide partijen en leidt mogelijk direct tot een passende oplossing.

Als een oplossing toch uitblijft, kunt u een klacht indienen bij de directie van Blink Letselschade BV. Uw klacht zal worden behandeld door onze klachtenfunctionaris, de heer J.J.C.M. van der Loo. Uw klacht ontvangen wij graag schriftelijk. De contact gegevens van de heer J.J.C.M. van der Loo zijn de volgende:

Blink Letselschade B.V.
T.a.v. de heer J.J.C.M. van der Loo
Laan van Diepenvoorde 29a
5582 LA Waalre

email: j.vanderloo@blinkletselschade.nl

Hoe ziet de klachtenprocedure er uit?

Allereerst ontvangt u binnen drie werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Tegelijkertijd start de inhoudelijke behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris zal in het kader van hoor en wederhoor contact zoeken met de behandelaar van uw zaak en het dossier bij de behandelaar opvragen. Binnen drie weken ontvangt u een schriftelijke reactie van de klachtenfunctionaris. Mocht het voor de klachtenfunctionaris niet mogelijk zijn om binnen drie weken te reageren, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Uiteraard hopen wij dat de klacht na tussenkomst door de klachtenfunctionaris naar uw tevredenheid is behandeld en dat niets meer in de weg staat aan een verdere samenwerking.

Wanneer het vertrouwen tussen u en de behandelaar van uw zaak zodanig is geschaad dat een verdere voortzetting door uw behandelaar niet langer mogelijk is, bespreken wij met u de mogelijkheid om uw dossier intern over te dragen aan een andere behandelaar. Indien de vertrouwensrelatie tussen u en Blink Letselschade BV onverhoopt niet voldoende hersteld kan worden, staat het u uiteraard vrij de overeenkomst te beƫindigen.

Natuurlijk zijn wij continu bezig onze dienstverlening te verbeteren en zullen wij eventuele klachten ook gebruiken om structurele verbeteringen aan te brengen en zo herhaling te voorkomen.

Tot slot wijzen wij u op de mogelijkheid om extern een klacht in te dienen bij het NIVRE, voor zover de behandelaar van uw zaak een NIVRE expert is: www.nivre.nl. Indien de behandelaar van uw dossier geen NIVRE expert is, zijn de uitgangspunten van het Nederlands recht van toepassing.