Verlies aan verdienvermogen d.d. 21-06-2023

Verlies aan verdienvermogen

21-06-2023

Heb je een ongeval gehad, kan je niet of maar gedeeltelijk werken en heb je daardoor minder inkomsten? Wij kunnen je hierbij helpen!

Als je niet of minder kan werken door een ongeval kan dit ervoor zorgen dat je minder inkomsten hebt. Voor veel mensen kan een kleine verandering hierin al zorgen voor grote financiële gevolgen. Zo zou je bijvoorbeeld moeilijker je vaste lasten kunnen betalen of niet meer kunnen sparen voor die vakantie waar je zo naar hebt uitgekeken. Het is daarom belangrijk dat de schade, die je door het ongeval hebt opgelopen, goed in kaart wordt gebracht.

In loondienst kan je de gevolgen merken doordat je werkgever bijvoorbeeld slechts een percentage van je normale salaris doorbetaalt. Als zelfstandige kan je dit merken als je bijvoorbeeld door je letsel minder omzet kan maken of een vervangende kracht moet inschakelen. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen maar uiteindelijk gaat het er om dat jij minder inkomsten hebt en minder vermogen kan opbouwen. We noemen deze schadepost ook wel verlies aan verdienvermogen of verlies aan arbeidsvermogen.

Situatie zonder ongeval en situatie met ongeval

We berekenen deze schade door te kijken wat je zonder ongeval had kunnen verdienen en wat je nu in de situatie na het ongeval verdient:

1) Verdienvermogen zonder ongeval: hierbij kijken we hoe jouw situatie er zonder ongeval uit had gezien. Wat had je kunnen verdienen als je normaal door had kunnen werken? Zat er een loonsverhoging of promotie aan te komen? Had je verder door kunnen groeien met je bedrijf?

2) Verdienvermogen met ongeval: vervolgens gaan we kijken hoe je situatie nu is sinds het ongeval. Dat kunnen we bijvoorbeeld zien in loonstroken. Hierbij kijken we niet alleen naar je verminderde salaris maar ook naar toeslagen die je bent misgelopen, een lager bedrag aan vakantiegeld of bonussen die je bent misgelopen. Ben je een zelfstandige? Dan kunnen we kijken naar je verminderde winst of omzet, hogere kosten die je hebt gehad of nieuwe opdrachten die je bent misgelopen.

Als we deze twee situaties goed in kaart hebben gebracht, kunnen we berekenen wat het netto verschil tussen deze twee is. Dat verschil betreft de schade als gevolg van het ongeval, oftewel verlies aan verdienvermogen.

Complexe berekening waar wij voor én met jou mee aan de slag gaan

Loonstroken kunnen complex zijn, de ziekteregeling bij je werkgever kan niet duidelijk zijn en voor een zelfstandige kan het weer moeilijk zijn om nu precies in de cijfers te zien wat de gevolgen van het ongeval zijn. Het kan ook moeilijk zijn om vast te stellen wat voor loonsverhoging je eventueel zou hebben gekregen of hoe je door was blijven groeien. Daarnaast kan minder werken ook nog leiden tot minder pensioenopbouw. Kortom, veel vragen en problemen waar je niet altijd direct een antwoord of oplossing voor hebt.

Of het nu gaat om enkele maanden dat je niet of gedeeltelijk hebt kunnen werken of dat het gaat om blijvende arbeidsongeschiktheid, wij kunnen je hier goed bij helpen! We gaan samen met jou deze schade in kaart brengen. Hiervoor moet jij ons de nodige stukken aanleveren (denk aan loonstroken, arbeidsovereenkomst of de cijfers van je bedrijf). Wij gaan hier vervolgens mee aan de slag om jouw schade te berekenen en ervoor te zorgen dat jij van de aansprakelijke partij krijgt waar je recht op hebt zodat je financieel niet in de problemen raakt.

O ja, en onze dienstverlening is voor jou als slachtoffer gratis. Onze kosten worden namelijk tegelijk met jouw schade verhaald op de aansprakelijke partij.

Verlies aan verdienvermogen d.d. 21-06-2023
Deel dit bericht via