Banner arbeidsongeval

Arbeidsongevallen

04-10-2023

Arbeidsongevallen

Ongelukken op de werkvloer komen vaak voor. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Het overkomt zelfs de meest ervaren werknemers. We merken dat werknemers na een arbeidsongeval vaak hun werkgever niet aansprakelijk willen stellen voor de schade, bijvoorbeeld omdat ze zich zelf verantwoordelijk voelen voor het ontstaan van de schade of omdat ze bang zijn dat het de relatie met hun werkgever zal verstoren. Hieronder licht ik toe waarom het vaak toch verstandig is om de werkgever aansprakelijk te stellen na een ongeluk (en daarbij een belangenbehartiger in te schakelen voor hulp).

De werkgever heeft een vergaande zorgplicht

Op het moment dat een werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden letsel oploopt, is de werkgever in beginsel aansprakelijk. De werknemer hoeft voor het verhaal van de schade dus alleen aan te kunnen tonen dat het letsel tijdens de uitoefening van de werkzaamheden is ontstaan. De werkgever is dan aansprakelijk, tenzij zij kan aantonen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Die zorgplicht houdt in dat de werkgever verplicht is om de veiligheid en gezondheid van haar werknemers te beschermen. Een werkgever moet zorgen voor een veilige arbeidsplaats en voldoende maatregelen treffen en aanwijzingen geven om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt tijdens de uitoefening van de werkzaamheden.

Een voorbeeld ter illustratie

De zorgplicht van een werkgever gaat erg ver. Graag laat ik dit zien aan de hand van een voorbeeld uit de rechtspraak. Een werknemer werkt voor een autoverhuurbedrijf en is verantwoordelijk voor het brengen en halen en schoonmaken van de huurauto’s. Bij het schoonmaken van een bestelbus gaat het fout. De bus staat deels geparkeerd op de stoep en deels op de weg. De werknemer stapt achteruit de bestelbus uit, maar struikelt daarbij over de slang van de stofzuiger. Hierdoor valt hij met zijn hand op de stoeprand. ‘’Een stom ongelukje toch?’’, zullen velen denken. Niets is minder waar. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden moet een werkgever ervoor zorgen dat haar werknemers op een gelijke ondergrond kunnen werken. Als dat niet mogelijk is, dan moet de werkgever extra maatregelen nemen om valpartijen te voorkomen. In dit geval had de werkgever geen instructies gegeven over de wijze waarop de schoonmaakwerkzaamheden (veilig) moeten worden uitgevoerd. De werkgever is daarom aansprakelijk voor de schade. Mocht de werkgever wel instructies hebben gegeven, dan moet de werkgever vervolgens nog kunnen bewijzen dat deze instructies daadwerkelijk zijn gegeven en dat er ook toezicht is gehouden op de naleving van de instructies. Het is dus voor een werkgever van belang dat zij alles goed vastlegt.

Huis-tuin-en-keukenongelukken

Uit het bovenstaande blijkt dat een rechter niet snel zal aannemen dat een werkgever aan haar zorgplicht heeft voldaan. Dit betekent echter niet dat een werkgever altijd aansprakelijk is voor de schade van haar werknemers. Dat er grenzen zijn aan de zorgplicht van de werkgever, laat het spraakmakende Broodmes-arrest duidelijk zien. Deze zaak gaat over een werkneemster die zachte broodpuntjes moest snijden en smeren. Zij maakte daarbij gebruik van een net geslepen broodmes en sneed zichzelf in haar vinger. In deze zaak wordt geoordeeld dat het algemeen bekend is dat een broodmes scherp is en dat een werkgever niet extra hoeft te waarschuwen voor dit gevaar. Het gaat om een zogenoemd ‘huis-tuin-en-keukenongeluk’, een ongeluk dat ook thuis in de privésfeer zou kunnen gebeuren en waar een werkgever haar werknemers niet voor hoeft te beschermen. In deze zaak is de werkgever dus niet aansprakelijk voor de schade van haar werknemer. Het is echter van belang om te beseffen dat de beoordeling telkens afhangt van de specifieke omstandigheden van het geval. De uitkomst van deze zaak had zomaar anders kunnen zijn als er bijvoorbeeld een zekere tijdsdruk op de werkneemster lag voor het snijden van de broodjes.

Tot slot

Bij een arbeidsongeluk moet telkens worden bekeken welke maatregelen de werkgever in redelijkheid had moeten treffen. Het voorbeeld van de werknemer die over de stofzuigerslang struikelt, laat zien dat van een werkgever veel wordt verwacht om de veiligheid van werknemers zoveel mogelijk te waarborgen. Een werkgever is dus vaak aansprakelijk bij arbeidsongevallen, ook al voelt dat wellicht voor de werknemer anders. Het is dus raadzaam om na een bedrijfsongeluk altijd juridisch advies in te winnen over de haalbaarheid van de zaak. Over het algemeen zijn werkgevers verzekerd voor de gevolgen van aansprakelijkheid. Dit brengt mee dat de schade meestal met de verzekeraar van de werkgever geregeld kan worden. Wij adviseren cliënten daarnaast altijd om de werkgever alvast te informeren over het voornemen om de schade op diens verzekeraar te verhalen, zodat de relatie met de werkgever goed blijft. Verder komt het vaak voor dat er risico’s voor de toekomst verbonden zijn aan het opgelopen letsel. Dat betekent dat de schade in de toekomst verder kan oplopen. Als de werknemer besluit om de zaak te laten rusten, dan kan hij/zij daar in de toekomst mogelijk niet meer op terugkomen. Het is ook daarom van belang om meteen na het ongeluk de juiste juridische hulp in te schakelen.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. En voor de zzp’ers onder ons: hou onze pagina in de gaten, er komt een vervolg op deze blog!

Deel dit bericht via