Aansprakelijkheid paard

Aansprakelijkheid in paardenzaken

Hoewel de paardensport volgens Niki de mooiste sport is die je maar kunt bedenken, is deze sport niet geheel zonder risico. Als eigenaresse van een driejarig paard én letselschade-expert weet zij dit als geen ander. Wat veel ruiters echter niet weten is wat de (juridische) gevolgen zijn als er schade ontstaat door een paard. Vaak wordt gedacht dat ruiters de schade zelf moeten dragen als zij van andermans paard af vallen. Zij zijn toch immers zelf op het paard gestapt!? Hieronder licht Niki toe hoe dit zit.

17-01-2023

Aansprakelijkheid van eigenaar/bezitter

Als hoofdregel geldt dat de bezitter van een paard aansprakelijk is als het paard schade toebrengt aan een ander, ook al heeft de bezitter niets fout gedaan. Deze regel geldt overigens ook voor andere dieren, bijvoorbeeld als een hond een ander bijt. De schade moet wel worden veroorzaakt door de eigen energie van het dier. Dat wil zeggen dat het paard de schade uit eigen beweging veroorzaakt (door bijvoorbeeld te bokken of te steigeren) en dus niet vanwege een commando van de ruiter. Als ik mijn paard dus uitleen aan een andere ruiter en die ruiter valt doordat mijn paard plotseling begint te bokken, dan ben ik dus als bezitter aansprakelijk voor de schade. De ‘bezitter’ is meestal de eigenaar van het dier, maar dit hoeft niet altijd. Onder bepaalde omstandigheden kan bijvoorbeeld de verzorger van een paard als bezitter worden aangemerkt in plaats van de feitelijk eigenaar. Dit zal het geval zijn als de verzorger helemaal zelf voor het paard zorgt en ook de kosten daarvan draagt.

Als vaststaat dat de bezitter aansprakelijk is voor de schade, dan dient hij/zij de schade in beginsel volledig te vergoeden. Er kan echter nog sprake zijn van ‘eigen schuld’ aan de zijde van het slachtoffer. Zo wordt in de rechtspraak geregeld geoordeeld dat een deel van de schade voor eigen rekening van het slachtoffer moet blijven, omdat het slachtoffer zelf een bepaald risico nam door op een (onberekenbaar) paard te gaan rijden.

Hoe zit het dan bij bedrijfsmatig gebruik?

Op het moment dat een paard wordt gebruikt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de regels weer anders. Niet de bezitter is dan aansprakelijk bij schade, maar de bedrijfsmatig gebruiker. Of er sprake is van bedrijfsmatig gebruik, is niet altijd eenvoudig vast te stellen en hangt bijvoorbeeld af van de mate van betrokkenheid bij en zeggenschap over het paard. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van bedrijfsmatig gebruik als een paard enkel gestald wordt op een manege. De bezitter van het paard blijft in dit geval dus zelf aansprakelijk op het moment dat het paard schade toebrengt aan een ander. Echter, wanneer de manege ook nog betaald wordt om het paard te trainen, dan is er wel sprake van bedrijfsmatig gebruik. Niet de eigenaar, maar de manege is dan aansprakelijk voor eventuele schade van derden. De manege heeft dan immers profijt van de kwaliteiten van het paard en wordt geacht zich te verzekeren voor de risico’s.

Manegelessen

Interessant is nog de situatie waarin een ruiter tijdens een manegeles van een paard af valt. De manege is als eigenaar/bedrijfsmatig gebruiker aansprakelijk voor de schade, maar wijst het slachtoffer vaak op een bordje bij de toegang van manege of een clausule in de lesovereenkomst, waarin de aansprakelijkheid voor dit soort ongelukken wordt uitgesloten. Een manege kan de aansprakelijkheid echter niet zomaar uitsluiten in een lesovereenkomst en zal dus over het algemeen de schade alsnog moeten vergoeden.

Verzekeringen

Het houden van paarden brengt risico’s met zich mee. Bezitters en/of bedrijfsmatig gebruikers van paarden doen er dan ook goed aan om een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als een ander schade lijdt door een gedraging van hun paard, kunnen ze er namelijk vanuit gaan dat zij hiervoor aansprakelijk zijn.

Tot slot

Heb jij schade opgelopen door andermans paard, dan is de kans groot dat je de bezitter of bedrijfsmatig gebruiker van het paard kunt aanspreken voor de schade. Wij van Blink Letselschade helpen je graag verder bij het verhalen van de schade. Wil je meer weten? Je bereikt Niki telefonisch via 085 782 0550.

Deel dit bericht via